Naviger:

Tilbage til oversigt

Forrige
Næste

Tarvanborg

Fra Karkmarr bjergenes tinder, bliver smeltevand samlet til vandløb, til åer, til floder for sidst at løbe ud i Letla floden. Letla floden er Lethians livsnerve. Den bringer vand og næring til hele Lethia dalen videre mod Alsborg og ud i Alssund. Den fungere samtidig som transportvej fra nord til syd. Mod syd ligger Alsborg, den største og prægtigste by i Lethian. Mod nord ligger den smukke by Letinos, som af mange betegnes som det nordlige Lethians hovedstad. Midt i mellem ligger Tarvanborg, og alt trafik mellem Alsborg og Letinos går lige igennem. Ud over dette, så har Letla floden særlig stærk strøm i dette område, og det kan være svært for mindre både at krydse. Derfor opkræver de lokale rigeligt med bropenge, for at rejsende kan krydse floden sikkert eller komme fra nord mod syd eller omvendt af floden. Alternativt er lange omveje eller lokale og knapt så pålidelige færgemænd. Byen er rig, og har sit eget styre af indflydelsesrige købmænd samt sin egen militia. Travanerne lider ingen nød, og er mere end stolte af deres egen by. Denne stolthed bliver tit (med rette) forvekslet med hovmod. Ikke sjældent bliver der snakket højt på gader og i byråd om, hvornår Tarvanborg kan erklære sig uafhængig af kongen i Alsborg og danne centrum for sit eget lokale kongerige. Dette ser kongen med bekymrig på fra sin trone i Alsborg, og for at forhindre processen har han blandt andet sænket skatten for Tarvanborg gevaldigt og givet rigeligt med gaver til medlemmer af bystyret, hvilket kun bidrager yderligere til byens velstand. Det er også lykkedes kongen at få tildelt betydningsfulde poster i Tarvanborg til adskillige fjerne og nære familiemedlemmer og loyale officerer, men med tiden bliver båndet mellem kongen og disse vasaler smaldere, og kongen må erkende at ordsprog som "ude af syne, ude af sind" og "blod er tykkere end vand, men guld er tykkere end blod" er alt for sande.