Naviger:

Tilbage til oversigt

Forrige
Næste

Krensby

Krensby ligger ud mod Alssund, i læ af Salbjergene. Disse tager størstedelen af den regn og storm, fra Østhavet, der næsten altid plager den østlige del af Lethian, og generelt blæser der i stedet en varm tør fønvind ind over området. Her lige vest for bjergene og ude mod havet er jorden god, og der bliver dyrket en hel del afgrøder, som giver godt udbytte på de flade jorde, der strækker sig ud i Alssund. Længere inde i land er jorden tør, men i dette flade land løber talrige åer fra Salbjergene ud i havet, og sørger for alt den nødvendige væske. Området er derfor et af Lethians frugtbareste, og de fleste af områdets indbyggere lider sjældent nød. Lidt længere mod nord bliver terrænet højere uden dog at blive rigtig højt, men her løber åerne i Saldal, der nærmere er et lavområde end kun en dal, og vandet når aldrig langt mod vest. Her i Saldal og til dels i Krensby lever en stor del af de Hobitter, der lever i Lethian, og Hottoterne, der lever i Salbjergene formodes at være deres fjerne slægtninge. I hvert fald er disse hobitter, de eneste der synes at kunne komme overens med Hottoterne, og Krensby er derfor det eneste sted, hvor man ofte ser Hottoter, eller deres varer. Krensby er et yndet feriemål for Alsborgs rigfolk. Vejret er godt, området er fyldt med små skove, og bølgende marker, og stranden er god. De flade landkonjunkturer fortsætter nemlig langt ud i havet, så man skal mere end 100 m ud, for ikke længere at kunne bunde på. Stranden og havbunden er næsten udelukkende sand, og vandet i Alssund er generelt en del varmere end i Østhavet. Oven i købet kan rigmandsfruerne også falde i svime over de mange hobitter i området, og deres kønne haver i Saldal. Det lave vand har dog betydet at Krensby i modsætning til Ravnsnæs på den anden side af Alssund aldrig er blevet en god handelsby. Det er kun fiskeskibe, der kan komme tæt på land, og blive trukket op på stranden. For nylig er der dog anlagt en relativ stabil forbindelse over sundet til Barksborg, som dog endnu ikke har været den store succes, men som på sigt skal binde de to nyanlagte byer Barksborg og Salby sammen, og give det østlige Lethian en bedre økonomi og styrke. I den forbindelse er vejforbindelserne fra Krensby blevet udbygget betydeligt, der er anlagt en egentlig befæstning nær byen, og for nylig har planer om at anlægge en egentlig havn 400m uden for Krensby og forbinde den til byen med en bro vakt stor opstandelse blandt de mange indbyggere, der er bange for at miste turistindtægter hvis det bliver til noget. Selv hvis det bliver gennemført vil der dog højst være plads til et par skibe ad gangen, og stedet vil aldrig blive til et nyt Ravnsnæs.