Naviger:

Tilbage til oversigt

Forrige
Næste

Goldbjergvang

Goldbjergvang ligger lige i udkanten af Letla dalen, hvor terrænet bliver mindre frugtbart, og mere kuperet. Grunden til at byen er opstået netop her er nordvejen, der bugter sig hen over bakkekammene i området, og giver byen en hel del handel. Byen fungerer som udlosningssted for størstedel af den vestlige Letla dals varer, og varer fra nomaderne, der lever på græsstepperne længere mod øst. Herfra fragtes de med vogntog til Alsborg, eller længere mod syd, og selvom dette ikke er nok til at gøre indbyggerne rigtig rige, lever de fleste alligevel et godt liv. Byen er på mange måder en typisk købstad, hvor varer fra de omkringliggende områder samles og sendes videre, og hvor håndværkere laver de varer, som den lokale landbefolkning har brug for. Husene er måske en smule bedre bygget end normal, men ellers helt i tråd med hvad man ellers ser i sådanne byer, bortset fra størrelsen altså. For hvor man ikke er gået særlig meget op i arkitektur har man til gengæld udnyttet mulighederne for at bygge stort, og bygge solidt. Området selv er ikke voldsomt frugtbart - der kan sagtens dyrkes afgrøder, men sammenlignet med jordene længere mod vest er de ikke værd at opdyrke, og der er derfor ikke voldsomt pres på jordprisen. Samtidig leverer de gode områder mod vest en god stabil indtægt, som gør det muligt at spare sammen til relativt store bygninger, som på en eller anden måde er blevet det ubestridte statussymbol i byen. Området rundt om byen præges af begyndende småbjerge, skove og halvtørre græsningsarealer, så der er gode muligheder for at finde byggematerialer og brænde til at opvarme de store bygninger med, hvilket har medført at generation efter generation har udbygget og forbedret familiens hus, der nu ofte er ret imponerende. Ser man byen for første gang forekommer den noget større end den egentlig er, men i virkeligheden er indbyggertallet ikke voldsomt stor, trods det store areal. Antallet af arbejdere i byggebranchen er dog ualmindeligt stor, og det er også almindelig kendt, at skal man have fat i en rigtig god menneske ingeniør skal man til Goldbjergvang, hvor næsten alle fra barnsben har været med til at udbygge familiehuset. Disse konstruerer også en stor del af de vogne, der bruges til handelen på Nordvejen, og af nomaderne mod øst.