Naviger:

Tilbage til oversigt

Forrige
Næste

Barksborg

Byen blev oprindeligt anlagt som en alternativ og sydligere havn til hovedstaden og for at udkonkurrere Ravnsnæs, med denne bys ulovligheder, men den er aldrig rigtigt slået igennem. Nok går der en del handel gennem byen, men slet ikke så meget, som grundlægerne håbede på, eller nok til rigtigt at skabe rigdom, for den handel der går gennem byen er mest ting, som sten eller malm fra de nærliggende bjerge, eller træ fra skovene. Derfor er der kun meget få rigmandsboliger i byen, og heller ikke en særligt stor middelklasse, men til gengæld rigtig mange arbejdere. Dette har givet byen et helt unik udseende: Planlæggerne har trukket et net af brede lige stenbelagte veje gennem byen, og lavet store centrale pladser med flotte monumenter, og store templer og officielle bygninger. Og op mod disse veje har andre konstrueret store flotte boliger med forretninger i stueetagen, og rummelige lejligheder længere oppe. Desværre har størstedelen af byens indbyggere slet ikke råd til at bo her, og de har bosat sig inde i centrum af disse firkanter, hvor det var planen at håndværk, og andre boliger skulle ligge, med lidt mindre ordnede gader. Og mindre ordnede er gaderne da i hvert fald. Folk har nemlig bare selv opført huse de steder, hvor der var plads, eller oven på eksisterende huse, og de har gjort det i de kvadrater, hvor der ikke allerede var anlagt mindre veje, da ingen rigtig holdt øje med jorden her, og den var meget billigere. Da størstedelen af byens handelsvare er sten og træ har de fleste haft mulighed for at skaffe sådanne materialer til at bygge af, men viden om hvordan man gør, eller ordentlige redskaber har der til gengæld ikke været mange af, så husene er ofte mærkelige små slumboliger bygget i solide materialer. Alt i alt er byen et ordnet og imponerende udseende indtil man bevæger sig ind bag de forreste huse, hvor et anarkistisk slum hærger, og hvor man gør klogt i at kigge sig over skulderen en gang imellem. Byen har naturligvis også en overklasse og et bedre kvarter - som har sin egen palisade, og vagt, og som almindelige folk kun har adgang til, hvis de har papirer, der giver dem det - men det meste af byen er på grænsen til slum. Den er således ved at forfalde til den samme kriminalitet, som kendetegner Ravsnæs længere mod nord, og som den skulle udkonkurrere, men i det mindste er det langt fra så organiseret her. De sidste par konger har dog stædigt forsøgt at udbygge byen, blandt andet for at udkonkurrere Ravnsnæs, men også for at udbygge området omkring Alssund, og dermed skabe en modvægt til den magtfulde Lethla dal, der ligger tættere på kongeborgen i Alsborg, så der bygges stadig nye havnepladser, og lagerhaller, og for nyligt er en fast rutefart til Krensby blevet oprettet. Samtidig søger man at opdyrke byens bagland, og at få dværge til at flytte til Valvilerne for at oprette en industri der, som kan hjælpe byen med at få et godt fodfæste. Om det skal lykkes står hen i det uvisse, indtil videre er byen et mærkeligt tilløb til en handelsby med masser af arbejdsløse folk, der gerne tager ethvert arbejde, der bliver tilbudt - også militære.